Endurance Tire Gel

145,00 kr (181,25 kr inkl. moms)

Endurance fortsätter att vara en favorit hos entusiasterna som strävar efter ett perfekt resultat.

Håller vecka efter vecka, även vid regn och tvätt.

Vår unika formula skyddar dina däck samtidigt som den ger dina däck en riktigt svart glänsande yta.

Artikelnr: MG-G7516 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelse
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Undvik att andas in ångor
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
*Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter
Kompletterande faroinformation Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller: DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA