Ultimate Compound

185,00 kr (231,25 kr inkl. moms)

Meguiar´’ har revolutionerat rubbing- och polish produkter med vår Ultimate Compound™.

Vår helt nya slipande teknologi avlägsnar snabbt och effektivt grövre oxidering, repor, skador efter fågelspillning och andra nedåtgående defekter i lacken medan du polerar ytan till en spegelblank finish.

Tvärtemot traditionella rubbingar som förstör ytan, ger vår helt nya, Micro slipande produkt oavsett lack, en häpnadsväckande klar yta som är fri från repor, matthet och polerrosor oavsett om du arbetar för hand eller med en oscillerande polermaskin.

Ultimate Compound är det perfekta valet för att iordningställa din lack inför din favorit av Meguiar´s vaxer.

Artikelnr: MG-G17216 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelser
* Irriterar huden
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor eller sprej
* Använd skyddskläder och skyddshandskar
Sök läkarhjälp vid obehag
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall