Synkroniserare för varningslampor

590,00 kr (737,50 kr inkl. moms)

Synkronisera varningslamporna.

Artikelnr: HP2-50 Kategori:

Beskrivning

Versioner:
– med fjärrkontroll  (fjärrkontroll för ändring av lägen)

Denna enhet är utformad för att synkronisera blixtar från lampor som är anslutna till den.

Matningsspänning: 12/24 V
Beskrivning av de utgående ledningarna från synkronisatorn:
– PWR – för strömförsörjning (vit – jord, svart – “+”)
– SW – för att ansluta en monostabil switch* (för att byta lägen eller för att ansluta synkroniserare till en fjärrkontroll)
– OUT 1 – kanal 1. för anslutning av synkroniserade lampor (färgerna på kablarna motsvarar färgen på ledningarna på lamporna)
– OUT 2 – kanal 2. för anslutning av synkroniserade lampor (färgerna på kablarna motsvarar färgen på ledningarna på lamporna)

Typer av arbete beroende på kundens önskemål:
1. Alla lampor blinkar samtidigt → anslut lamporna till en av kanalerna
(“UT 1” eller “UT 2”).
2. Lampor fungerar växelvis → lampor ska anslutas till båda kanalerna

Upp till 10 varningslampor kan anslutas till synkronisatorn. Kanalerna behöver inte vara lika belastade (t.ex. kan en lampa kopplas till en kanal och 4 lampor till den andra).

Specifikation av kablar:
– 2 kablar 2 × 0,75 mm2, 1 m, för strömförsörjning och för anslutning av switch
– 6 kablar 1 × 0,75 mm2, 0,2 m, för anslutning av varningslampor (3 ledningar per kanal)

*brytare ingår inte i satsen

Ansluta fjärrkontrollen till synkronisatorn:
– tryck och håll knappen ansluten till SW-utgången
(eller förkorta ledningarna om det inte finns en knapp) – den röda lysdioden i synkronisatorn ska lysa
– håll knappen från synkronisatorn intryckt, tryck samtidigt på knappen på fjärrkontrollen – lysdioden på synkronisatorn ska slockna (om proceduren för att ansluta fjärrkontrollen till synkronisatorn inte fungerar som beskrivits ovan, kan det det kan betyda att fjärrkontrollen redan är ansluten till synkroniseringen. Kontrollera om ett tryck på knappen på fjärrkontrollen ändrar blinkande läge)